Liên hệ

Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH GLOBAL TOUR
Địa chỉ/ Address: 155 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HCM / 155 Hai Ba Trung, Ward 6, 3 district, Ho Chi Minh city
Số điện thoại/ Telephone number:    08.6255.1212
Website: www.globaltour.com.vn - Email: outbound@globaltour.com.vn